Pro média

22/2014 – výzkum Mladějovice

V polovině března zahájili pracovníci archeologického pracoviště Muzea středního Pootaví Strakonice zjišťovací a následný záchranný výzkum v areálu bývalé tvrze v Mladějovicích. V pramenech uváděná pozdněgotická tvrz, která měla stát v prostoru dnešního objektu čp. 80, byla z větší části odkryta v prostoru dvorku mezi objekty čp. 1 a 80 a ve východní části čp. 1. V půdorysu byla zachycena torza zdiv skupiny objektů z vrcholného středověku. V druhém červencovém týdnu byla v jednom z objektů nalezena cisterna zasypaná kamennou sutí. Z cisterny byly vyjmuty zlomky celých nádob a zlomky renesančních kachlů. Po dohodě s majiteli objektu manželi Durychovými byla většina odhalených zdiv zachována. Práce v prostoru tvrze budou i nadále pokračovat.