Pro média

21/2014 – Beseda se sběrateli fezových nálepek

Ve čtvrtek 17. 7. od 16 hodin se v rámci výstavy Tajemný svět fezů bude v kapitulní síni strakonického hradu konat beseda se sběrateli fezových nálepek.

Sběratelé představí vystavené fezovky, přiblíží historii fezárenství a prozradí okolnosti vzniku a působení Klubu sběratelů fezových nálepek. Ukázány budou obrázkové katalogy zmenšenin, publikace popisující historii fezárenství a další nevystavené originály fezovek. Zmíněn bude také nově vznikající katalog a historické zajímavosti týkající se výroby fezů. Místo bude i pro zvídavé dotazy zájemců o fezovky a fezárenství.

Besedu připravuje Muzeum středního Pootaví Strakonice ve spolupráci s Klubem sběratelů fezových nálepek.

 

vstupné na besedu – 20/10 Kč