Pro média

Tajemný svět fezů

V úterý 24. června zahájilo Muzeum středního Pootaví Strakonice výstavu nazvanou Tajemný svět fezů. Při slavnostní vernisáži vystoupili dudáci ZUŠ Strakonice.

Slavnostní vernisáž zahájila úvodním slovem ředitelka muzea Ing. Ludmila Koštová. S tajemným světem fezů a historií Klubu sběratelů fezových nálepek seznámil návštěvníky předseda klubu Jan Malířský. Člen klubu Petr Beránek pozval všechny přítomné na besedu se sběrateli, která se uskuteční v rámci výstavy v prostorách kapitulní síně ve čtvrtek 17. 7. od 16 hodin.

Krása a barevnost vystavených fezových nálepek přibližuje historii textilní a fezové výroby ve Strakonicích. Kromě fezových nálepek, sultánek a bokovek jsou na výstavě instalovány také razítka a raznice spojené s fezovou výrobou. Nechybí ani samotné fezy a dobové fotografie textilních továren na Strakonicku. Klub sběratelů fezových nálepek se na výstavě představuje prostřednictvím upomínkových předmětů, vybranou část lze zakoupit.

Výstavu připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice ve spolupráci s Klubem fezových nálepek při příležitosti 30. výročí od založení Klubu sběratelů fezových nálepek. Výstava instalovaná v kapitulní síni strakonického hradu bude veřejnosti přístupna do 10. srpna 2014 denně od 12 – 17 hodin (od 9 – 12 hodin na požádání v pokladně muzea). Vstupné je 20/10 Kč.

 

 

Vyřizuje: Mgr. Blanka Jirsová

kurátorka výstavy

Tel.: 380 422 609; email: blanka.jirsova@muzeum-st.cz

Strakonice 27. 6. 2014

Přílohy

18_-_fezovky.doc (110 KB)
18_-_fezovky.pdf (93 KB)