Pro média

Výpovědi pamětníků druhé světové války

V březnu 2014 vydalo Muzeum středního Pootaví Strakonice publikaci Výpovědi pamětníků druhé světové války. Dne 9. června v 16:00 hodin proběhne v kapitulní síni strakonického hradu slavnostní křest publikace s doprovodným programem.

Publikace zachycuje vzpomínky pamětníků z období druhé světové války. Podle svého zaměření jsou rozděleny do několika kapitol – Odboj (nejen) na Strakonicku, Západní armáda, Východní armáda, Holocaust a Strakonicko, Wintonovy vlaky, „Transport smrti“ v Katovicích, Totálně nasazení atd. Téma každé kapitoly přibližuje čtenáři stručný úvod. Jednotlivé pamětníky spojuje vztah se strakonickým regionem. Někteří se zde narodili, jiní zde po určitou dobu žili, pracovali nebo se účastnili protinacistického odboje. Osobní data a zkušenosti pamětníků shrnují stručné medailonky doplněné o portrétní fotografii. Pro zachování co největší autenticity vzpomínek i osobnosti pamětníka byly přepisy ponechány v původním stylu vyjadřování. Do výpovědí se zasahovalo minimálně. Většinu výpovědí natočil Luděk Jirka v letech 2008 – 2009 pro občanské sdružení Post Bellum. Po navázání kontaktu s Muzeem středního Pootaví Strakonice v roce 2009 byli osloveni noví pamětníci. Během spolupráce navázané za účelem vydání výpovědí se vyskytla možnost zveřejnit vzpomínky, které byly zaznamenány již v minulosti, ale v celém svém znění publikovány nebyly. Jejich nahrávky se zachovaly ve Státním okresním archivu Strakonice či v opisu v muzejní knihovně.

Publikace byla vydána za finanční podpory Jihočeského kraje a Česko-německého fondu budoucnosti. Svou radou přispělo mnoho organizací a lidí, kteří jsou uvedeni v poděkování. Kniha je obohacena o obrazový materiál, osobní dokumenty a fotografie pamětníků. Nechybí ani seznam všech výpovědí s uvedením jejich zdroje a autorizace. Nová publikace bude od června k prodeji v Zámecké galerii a na pokladně muzea za 299 Kč.