Pro média

Vyhánění dobytka na pastvu

8. května se v Hoslovicích od 9 do 17 hodin uskuteční akce Jarní vyhánění dobytka na pastvu, které si připravilo Muzeum středního Pootaví Strakonice a Ranč Hoslovice.

Od 9:00 hodin bude otevřen Středověký vodní mlýn, kde jsou pro návštěvníky připraveny ukázky vrcení másla, výroby tvarohu, pletení košíků, pečení chleba a dalamánků, naklepávání kosy a sečení trávy. Návštěvníci krom chleba budou moci ochutnat domácí tvarohové pomazánky. Součástí programu budou komentované prohlídky areálu mlýna a spouštění mlýnského kola do chodu. Pro děti jsou připraveny tradiční venkovské hry.

Od 14:00 hodin pokračuje program na hoslovickém ranči, kde se návštěvníci mohou těšit na požehnání dobytku a roku, vyhnání dobytka na pastvu, ukázky stříhání ovcí a jízdy na koních. Děti se budou moci na koních svézt.

Akce se uskuteční za každého počasí. Občerstvení zajištěno.

Vstupné 50/25 Kč.

 

Ranč u Starýho kance

Ranč U Starýho kance je místem, kde je chován hovězí dobytek, koně a další domácí zvířata v duchu toho nejlepšího z jihočeské, bavorské i americké tradice. Žádná z těchto tradic nemůže být v dnešních poměrech zcela přijata a každá má co nabídnout.

Ranč vznikl z areálu bývalého JZD a od roku 1994 je dále budován, aby vyhovoval potřebám moderního chovu skotu a koní. Neočekávejte proto vzhled westernového městečka. Velkou výhodou je naopak dostatek prostoru pro dobytek, koně, ustájení, krmení, venkovní i vnitřní jízdárnu, parkování aut i přívěsů, ať již pro lidi nebo koně.

Další informace na www.danek-group.cz

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová, vedoucí oddělení programu a propagace

380 422 607, lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 29. 4. 2014