Pro média

Unikátní beseda s významnou strakonickou rodačkou

Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích srdečně zve na besedu s významnou českou etnografkou Jitkou Staňkovou u příležitosti jejích 90. narozenin.

„Náš kraj ve vzpomínkách Jitky Staňkové“

vyprávění J. Staňkové doprovodí dobové fotografie a dva archivní dokumentární filmy

Jihočeská maškara a Utkáno z hadrů, jejichž je J. Staňková spoluautorkou.

Úterý 29. dubna 2014 v 17 hodin, kapitulní síň strakonického hradu.

vstupné: 20 a 10 Kč

V rámci akce si můžete nechat podepsat Vámi donesené knihy J. Staňkové

 

 

Jitka Staňková slaví devadesátku

Paní Jitku Staňkovou mnozí známe. Buď osobně, nebo prostřednictvím jejích knih. Ve čtvrtek 10. dubna se tato významná rodačka ze Strakonicka dožívá krásného životního jubilea – 90 let.

Jitka Staňková se narodila ve Volenicích do rodiny řídícího učitele. Posléze se spolu s rodiči přestěhovala do Strakonic, kde po dokončení základního vzdělání absolvovala v roce 1942 strakonické gymnázium. Po válce vystudovala národopis a archeologii na filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1950-53 působila v textilní tvorbě a od roku 1954 až do roku 1980 v tehdejším Ústavu etnografie a folkloristiky ČSAV Praha, kde se specializovala zvláště na lidový textil a výtvarné umění. Dlouhodobě se zabývala různými textilními technikami, kromě tkanin se zajímala mj. o tkané a paličkované krajky, pletení na rámu, pletení zapiastek, vyvazovanou a šitou batiku, modrotisk ad… Napsala i odborné statě o stezích lidových výšivek, či o zpracování a použití vlny. Prováděla řadu terénních výzkumů v Čechách i na Slovensku, zdokumentovala práci tehdy ještě žijících tkalců.

Významná je její publikační činnost. Kromě článků v odborných časopisech pochází z jejího pera i několik monografií: Lidové tkaniny v českých zemích (1973), České lidové tkaniny (1989), Lidové výtvarné umění. Čechy a Morava (1967).

Jitka Staňková spolupracovala mj. i se svým manželem – uznávaným fotografem, filmařem a pedagogem Ludvíkem Baranem. Spolu vytvořili reprezentativní publikace Lidové umění Čech, Moravy a Slezska (1987), Masky, démoni, šaškové (1998) či České a slovenské lidové kroje (2003). Spolu s L. Baranem a H. Johnovou vydali monografii Lidový malovaný nábytek v českých zemích (1989).

Paní Staňková věnovala pozornost také svému rodnému kraji. V Českém lidu vycházely příspěvky o výročních obyčejích na Strakonicku. V roce 1991 vydala publikaci Prácheňský poklad, pojednávající o místních lidových plastikách. Některé z nich bohužel dnes už v terénu nenajdeme, byly odcizeny. S L. Baranem vytvořili soupis lidových plastik a lidového malovaného nábytku na Prácheňsku, sloužící odborníkům dodnes.

Spolupracovala také se svým spolužákem z gymnázia Josefem Režným. V mládí spolu působili mj. ve Strakonické dudácké kapele Jiřího Malkovského, kde Jitka Staňková zpívala a tančila. V pozdějších letech, kdy Josef Režný pracoval ve volyňském muzeu, pak jejich spolupráce pokračovala. V 80. letech 20. století, v době, kdy volyňské muzeum vedl Václav Zahrádka, tu vyšly tiskem dva Staňkové katalogy k stejnojmenným výstavám: Lidová dřevěná polychromovaná plastika ve středním Pootaví a na Šumavském podlesí a dále pak Lidový malovaný nábytek ve středním Pootaví a na Šumavském Podlesí.

Ve Strakonicích i v okolních městech se uskutečnilo několik zajímavých fotografických výstav krojů a masek, které paní Staňková se svým manželem L. Baranem společně připravili.

Mgr. Irena Novotná

pro strakonický Zpravodaj

 

 

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová, vedoucí oddělení programu a propagace

380 422 607, lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 23. 4. 2014