Pro média

Velikonoce na mlýně – zábava pro celou rodinu

O uplynulém víkendu, 12. dubna se ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích uskutečnila akce Velikonoce na mlýně.

Muzeum středního Pootaví Strakonice opět uspořádalo pro návštěvníky tradiční velikonoční akci plnou řemeslných ukázek, aktivit pro děti, hudebních a tanečních produkcí, ochutnávek a v neposlední řadě i akci plnou zajímavých informací. Hlavně dětští návštěvníci měli možnost si uplést pomlázku, ozdobit vajíčko, vybarvit velikonoční zápich či látkové zvířátko. Mohli si vyzkoušet chůzi na chůdách, honění káči, cvrnkání kuliček, házení míčků a pracovníci bavorského skanzenu Freilichtmusea ve Finsterau si pro ně připravili hru nošení vajíček na dřevěných vařečkách. Pracovník muzea pan Kos jim také po celý den vyráběl píšťalky z vrbového proutí.

Dospělí si mohli pořídit krásné velikonoční dekorace, zdobená vajíčka, košíky, ošatky, knihy, keramiku, šperky apod. V rámci akce bylo i několikrát spuštěno mlýnské kolo a pro zájemce byly připraveny komentované prohlídky.

Dvakrát také vystoupil Dětský folklórní soubor Prácheňáček se svým velikonočním pásmem a celý den hrál na harmoniku pan Němec ze Stach.

Všichni měli možnost ochutnat jidášky, pučálku, mazance a u bavorských partnerů i uzenou šunku. Mazanců muzeum napeklo kolem 30 a jidášků na 300.

 

Akci přálo krásné počasí a zúčastnilo se jí 594 návštěvníků.

Fotografie k dispozici v naší Fotogalerii.

 

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová, vedoucí oddělení programu a propagace

380 422 607, lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 15. 4. 2014