Pro média

Rumpál kompletně opraven

Hradní věž Rumpál na strakonickém hradě je kompletně opravena

Po dobu dvou uplynulých let, od března 2012 do března 2014, probíhala oprava dominanty strakonického hradu, hradní gotické věže Rumpál, která je národní kulturní památkou. S ohledem na finanční možnosti Muzea středního Pootaví Strakonice, jako investora, byla oprava rozdělena do několika etap.

Havarijní stav zábradlí ochozu věže bylo třeba řešit jako první, protože tento stav zapříčinil v roce 2011 její uzavření pro veřejnost. V rámci březnové opravy došlo k vyztužení zábradlí, opravě trhlin podlahy, chrličů vod a barevnému sjednocení povrchu celého ochozu. Na zahájení turistické sezóny 28. 4. 2012 byla věž opět, po devíti měsících, zpřístupněna veřejnosti.

Druhá etapa opravy v roce 2013 zahrnovala zastřešení hradního ochozu, který je jediným přístupem na Rumpál pro návštěvníky v rámci prohlídkové trasy. Zastřešení ochozu lehkým pultovým přístřeškem se střešní pálenou krytinou bylo navrženo z důvodů nevhodného prostředí jak pro návštěvníky, tak pro samotnou stavební konstrukci, která byla namáhaná vlivem zatékající srážkové vody a v zimních měsících mrazem. Dřevěné prvky byly ručně zpracované. V rámci opravy došlo i k osazení dvou kusů chybějících ocelových mříží do stávajících kamenných ostění ve zdi, přiléhající k ochozu. I přes nepříznivé klimatické podmínky v měsíci březnu 2013 se podařilo opravu v plánovaném termínu dokončit a hradních ochoz v „novém“ byl připraven přivítat návštěvníky od začátku sezóny 2013. V rámci této etapy byly před koncem roku osazeny ještě nové, kovářsky zpracované vstupní dveře do věže z II. hradního nádvoří. Nátěr líce dveří byl proveden v grafitové černi, místo vnější kliky bylo použito otočné madlo a na křížení pásnic jsou ozdobné gotické rozety. Zakázku realizoval umělecký kovář Jiří Bajer.

V poslední etapě, v březnu letošního roku, byla provedena oprava stavebních konstrukcí břitu věže. Ta zahrnovala doplnění a přespárování uvolněného kamenného zdiva, doplnění omítek, opatření hydrofobizačním nátěrem, odstranění náletové zeleně, konzervaci kamenných chrličů a aplikaci hydrostěrky na vyspárovaný podklad horního ochozu. Do části přístupné pro návštěvníky byly osazeny nové vstupní dveře na spodní ochoz. Stavební práce byly bez připomínek převzaty 1. 4. 2014.

Dodavatelem stavebních prací byla, na základě poptávkových řízení, spol. s r.o. VERTIGO Písek. Všechny práce se prováděly na základě závazného stanoviska Odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje a za odborného dohledu orgánů státní památkové péče. Stavební dozor vykonával Jiří Urbánek.

Opravy si vyžádaly v letech 2012 – 2014 celkovou částku 704 225 Kč. Muzeum získalo na 1. etapu příspěvek z Havarijního fondu MK ČR ve výši 120 000 Kč a na 2. etapu grant Jihočeského kraje z programu Nemovitého kulturního dědictví ve výši 150 000 Kč. Zbývající prostředky krylo muzeum ze svého rozpočtu.

Hradní věž Rumpál je po dvou letech kompletně opravena a výstup na ní přináší mimořádný zážitek všem návštěvníkům muzejních expozic na strakonickém hradě.

 

Vyřizuje:

Ing. Ludmila Koštová, pověřený zástupce ředitele

+420 380 422 600, ludmila.kostova@muzeum-st.cz

Strakonice 3. 4. 2014