Pro média

Strakonické muzeum vydalo unikátní publikaci

Muzeum středního Pootaví Strakonice vydalo k výročí 120 let od svého založení publikaci Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku, která je zúročením dlouholeté práce autorů Bořivoje Nechvátala a Františka Kašičky.

Autoři na sběru materiálu pracovali s přestávkami od roku 1997. Tento nový titul navazuje na Hrádky a tvrze na Strakonicku z roku 1986. Práce je rozšířená o nové nálezy, plánovou a fotografickou dokumentaci a o stavebně historický vývoj hradů Strakonice, Blatná, Helfenburk a Střela. U řady lokalit jde o první zpracování jejich historického vývoje. Na 632 stranách poskytuje kniha znalosti o 143 lokalitách, doplněné 250 plány a 438 obrazovými předlohami. Práce je určena nejen nové generaci historiků a badatelům, ale též široké laické veřejnosti se zájmem o historii jihočeského kraje. Je cenným katalogem jihočeských památek, který poslouží jak při památkové ochraně objektů, tak při jejich novém stavebním rozvoji a také zvýšenému zájmu veřejnosti o jejich návštěvu. Obsáhlé resumé v němčině a angličtině zajišťuje dostupnost výsledků průzkumu i pro historiky ze zahraničí.

Slavnostní křest knihy se uskutečnil za přítomnosti autorů při slavnostní vernisáži výstavy „120 let muzea“, kterou byla otevřena nová turistická sezóna v expozicích muzea na strakonickém hradě. Publikace je v prodeji za cenu 360 Kč v Zámecké galerii, na pokladně na strakonickém hradě a na mlýně v Hoslovicích.

 

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová, vedoucí oddělení programu a propagace

380 422 607, lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 3. 4. 2014

 

 

Přílohy

6_-_hrad,_hradky.doc (108 KB)
6_-_hrad,_hradky.pdf (108 KB)