Pro média

120 LET MUZEA VE STRAKONICÍCH

V letošním roce oslaví Muzeum středního Pootaví Strakonice 120 let od svého založení. Ke svému výročí si připravilo řadu zajímavých akcí. Oslavy otevře slavnostní vernisáž výstavy „120 let muzea ve Strakonicích“, která různou formou připomene nejdůležitější okamžiky z historie muzejní činnosti.

Od 2. 4. do 20. 7. budou v muzeu vystaveny dobové fotografie, nejstarší sbírkové předměty, propagační materiály a ukázky publikační činnosti. Ve věži Jelence se můžete těšit na předměty, které byly jako první zapsány do sbírek v 90. letech 19. století a ve 30. letech 20. století – nádherné vějíře, ručně vyšívané čepce, pleny, církevní předměty, střelecké terče a šavle. Některé z nich byly dokonce vystaveny na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze. Starou instalaci přiblíží dobové fotografie z 30. let. V mazhausu zmíníme kulturní činnost v 60. – 80. letech 20. století a objekty, které muzeum během své existence spravovalo. Nové přírůstky, které se do muzea dostaly na přelomu 20. a 21. století jsme umístili do výstavní síně – obrazy Strakonic od regionálních umělců, loutky souboru Radost, propagace ČZ, Fezka apod. Nezapomněli jsme ani na dobové plakáty a fotografie, které dokládají výstavní, přednáškovou a kulturní činnost muzea v 2. polovině 20. století. Na závěr, nikoliv však v poslední řadě, připomínáme významné osobnosti, které se na vzniku a působení muzea podílely.

V rámci vernisáže, která odstartuje v kapitulní síni 1. 4. v 16 hodin, vystoupí hudební soubor 5 o´clock coffee a autoři F. Kašička a B. Nechvátal pokřtí svou novou knihu Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku. Po vernisáži se uskuteční první z řady komentovaných prohlídek výstavy. Dobu počátků muzea připomenou na vernisáži i sami muzejníci v dobových kostýmech.

 

Z historie muzea

Impulsem k založení muzea se stal sběr materiálu pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (plánována na rok 1893, realizována 1895). Při sběru si lidé uvědomovali hodnotu starých památek a uvažovali nad založením muzea, které by nasbírané předměty uchovávalo. V říjnu 1893 pověřila městská rada tímto úkolem dvanáctičlenné kuratorium. Na jeho návrh byla ustanovena muzejní společnost. Její činnost spočívala ve sběru památek, založení muzea, jeho zachování a získávání přispívajících členů. Ustavující schůze společnosti se konala 29. června 1894. Již v březnu 1894 se objevila ve Věstníku školském pro okresy Strakonický a Sušický zpráva: „Museum v Strakonicích, jehož základem mají býti sbírky okres. odboru Strakonického pro nár. výst. českosl., právě se zakládá.“ V roce 1897 byly uspořádané sbírky otevřeny veřejnosti. V prosinci 1899 se však muzejní společnost rozpadla. Sbírky připadly městu. Část byla vrácena původním majitelům, část zachována v budově měšťanských škol, ve škole pro ženská povolání a na obecním úřadě. V roce 1908 přišel okresní školní inspektor Jan Dyk s myšlenkou muzeum obnovit. Jeho snahy přerušila první světová válka. Obnovu zahájil až v roce 1923. V roce 1926 však zemřel. V započaté činnosti pokračoval okresní školní inspektor Josef Řehoř a po něm ředitel státního reálného gymnázia Vojtěch Novotný. Dne 4. května 1930 byl ustanoven Musejní spolek při městském muzeu v Strakonicích. Z vděčnosti k zakladateli bylo nazváno Městské Dykovo muzeum. Za druhé světové války bylo muzeum pro veřejnost uzavřeno. V roce 1948 se dostalo pod přímé řízení Městského národního výboru v Strakonicích. K 31. prosinci 1950 byl rozpuštěn muzejní spolek. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Českých Budějovicích z března 1951 získalo městské muzeum charakter okresního a v roce 1953 bylo přejmenováno na Okresní vlastivědné museum v Strakonicích. Od roku 1959 byl řízením muzea pověřen Okresní národní výbor, odbor školství a kultury (od roku 1969 odbor kultury). V roce 1967 bylo Okresní vlastivědné muzeum v Strakonicích přejmenováno na Muzeum středního Pootaví Strakonice. V prostorách strakonického hradu je muzeum trvale umístěno od roku 1936.

Za 120 let prošlo muzeum několika změnami, v mnoha směrech se vyvíjelo a vyvíjí stále. Část jeho historie Vám přiblížíme v několika tiskových zprávách, které v průběhu roku 2014 Muzeum středního Pootaví Strakonice ještě vydá.

 

Kurátorka výstavy: Mgr. Blanka Jirsová, historik

380 422 609, blanka.jirsova@muzeum-st.cz