Pro média

Vzpomínkový pořad k nedožitým 90. narozeninám Josefa Režného

11. února uspořádalo Muzeum středního Pootaví ve spolupráci se Strakonickou televizí, Městským kulturním střediskem a městem Strakonice vzpomínkový večer na Josefa Režného k jeho nedožitým 90. narozeninám. (O konání pořadu muzeum předem informovalo formou emailových pozvánek.)

Vzpomínkový pořad plný vzpomínek pamětníků, písniček a tanců, dobových filmů a fotografií se konal v prostorách Rytířského sálu strakonického hradu a moderovala jej etnografka muzea paní Irena Novotná. Mezi hosty se objevili a vystoupili synové pana Režného Jan a Vítězslav s rodinami, dcera Julie, pan Jaroslav Vehrle, paní Vlaďka Svobodová, pan Martin Matějka se synem Dominikem a Prácheňský soubor písní a tanců. Večeru přihlížela i paní Režná, která 2. dubna oslaví 90. narozeniny.

Zavzpomínat na pana Režného přišlo bez účinkujících 88 lidí.

 

Fotografie naleznete v příslušné sekci webových stránek. 

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje: Mgr. Lucie Kupcová

vedoucí oddělení programu a propagace

tel.: 380 422 607; e-mail lucie.kupcova@muzeum-st.cz

Strakonice 12. 2. 2014

Přílohy

1_-_rezny.doc (107 KB)
1_-_rezny.pdf (89 KB)