Muzeum

Velký rytířský sál – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

Stálá expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Expozice v této místnosti předkládá obraz společenského a kulturního života ve městě druhé poloviny 19. století. Levá část je věnovaná básníkovi Františku Ladislavovi Čelakovskému, který se narodil ve Strakonicích 7. března 1799. Další známou osobností je i vlastenec Jan Vlastislav Plánek, který byl mimo jiné prvním kritikem i rádcem Čelakovského raných básnických pokusů a také jeho velkým přítelem. V pravé části je instalována stará školní třída. Pod závěsnými obrazy jsou texty, fotografie a  historické dokumenty, které zachycují historii našeho školství od roku 1774 až do současnosti. Ve skříních jsou uloženy dobové učebnice, fyzikální pomůcky demonstrující výrobu elektřiny ap. 

Následující část sálu připomíná řemeslnou výrobu na Strakonicku – převážně pekařství, hrnčířství a vorařství. Strakonicemi totiž protéká řeka Otava, po které se několik století plavilo dřevo ze Šumavy do středních Čech, někdy až do Hamburku. K vidění je i nářadí, se kterým voraři pracovali.

Vystavené loutky a scény pak odkazují na místní loutkařskou tradici a rody Lagronů a Kopeckých.

Nechybí ani interiér selské světnice a rozličné zemědělské nářadí.