Muzeum

Dudy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

Stálá expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích

Jádrem celé expozice je výběr řemeslně nejzdařilejších a nejzajímavějších dudáckých nástrojů pocházejících z časového rozmezí 2. poloviny 18. až 1. poloviny 20. století, které se zachovaly v některých českých muzeích. U vystavených exponátů si lze všimnout rozdílu konstrukce dud dechových, nafukovaných ústy, a dud dmychacích, nafukovaných měchem – dmychákem. Jsou zde také vystaveny tříbordunové dudy, tzv. moldánky, jež pocházejí z druhé poloviny 18. století. Za povšimnutí stojí i dechové dudy jihočeské provenience, které jsou perfektně řemeslně zpracované.