Muzeum

Stálé expozice muzea od 2. 7. 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřeny.

Pravěk

Tato expozice přibližuje pravěké osídlení okresu. K vidění jsou například nálezy kamenných nástrojů ze starší a střední doby kamenné.

Středověk

Expozice zachycuje období od první písemné zmínky o Strakonicích (o hradu) z roku 1243 po počátek 16. století.

Malý rytířský sál

Sál se nachází ve starém hradním paláci ze 13. století, ale současnou podobu získal v 1. pol. 16. století za vlády Jana III. z Rožmberka.

Velký rytířský sál

Expozice v této místnosti předkládá obraz společenského a kulturního života ve městě druhé poloviny 19. století.

Dudy

Jádrem expozice je výběr řemeslně nejzdařilejších a nejzajímavějších dudáckých nástrojů.

Model hradu

Papírový model strakonického hradu zobrazuje stav hradu z 20. let 20. století a je v měřítku 1:200.

Rožmberkové

Expozice je věnovaná šlechtickému rodu Rožmberků a řádu sv. Jana Jeruzalémského (johanité či řád maltézských rytířů).

Fezko

Místnost zachycuje prvopočátky nejstaršího průmyslového odvětví ve Strakonicích – fezové výroby.

ČZ

Expozice je věnována Jihočeské zbrojovce s.r.o., která byla ve Strakonicích založena dne 1. 11. 1919.