Muzeum

Velký rytířský sál – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

 

Expozice v této místnosti předkládala obraz společenského a kulturního života ve městě druhé poloviny 19. století. Levá část je věnovaná básníkovi Františku Ladislavovi Čelakovskému, který se narodil ve Strakonicích 7. března 1799. Další známou osobností je i vlastenec Jan Vlastislav Plánek, který byl mimo jiné prvním kritikem i rádcem Čelakovského raných básnických pokusů a také jeho velkým přítelem. V pravé části byla instalována stará školní třída. Pod závěsnými obrazy byly texty, fotografie a historické dokumenty, které zachycovali historii našeho školství od roku 1774 až do současnosti. Ve skříních byly vystaveny dobové učebnice, fyzikální pomůcky demonstrující výrobu elektřiny ap. 

Následující část sálu připomínala řemeslnou výrobu na Strakonicku – převážně pekařství, hrnčířství a vorařství. Strakonicemi totiž protéká řeka Otava, po které se několik století plavilo dřevo ze Šumavy do středních Čech, někdy až do Hamburku. K vidění bylo i nářadí, se kterým voraři pracovali.

Vystavené loutky a scény pak odkazovali na místní loutkařskou tradici a rody Lagronů a Kopeckých.

Nechyběl ani interiér selské světnice a rozličné zemědělské nářadí.