Muzeum

Středověk – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

 

Expozice zachycovala období od první písemné zmínky o Strakonicích (o hradu) z roku 1243 po počátek 16. století. Významnou hmotnou památkou je samotný strakonický hrad. Na stěnách byly umístěné fotografie zajímavých architektonických prvků této památky (kruhové okno v románském slohu či nástěnné malby).

Dále bylo v expozici připomenuto husitství. V okrese Strakonice, u rybníků Škaredý a Markovec, v blízkosti vesnice Sudoměř, leží totiž známé území, kde husité 25. března 1420 odrazili útok železných pánů, kteří byli vedeni strakonickým velkopřevorem johanitů Jindřichem z Hradce. Ten zde utrpěl zranění, kterému podle pověsti podlehl u prejzových kamen. Kamna lze vidět v následující místnosti.

Zmíněno bylo i ustavení tzv. strakonické jednoty z února 1449, kdy se zde sešli představitelé jihočeské katolické šlechty v čele s Oldřichem II. z Rožmberka a otevřeně vystoupili proti Jiřímu z Poděbrad.