Muzeum

Rožmberkové – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

 

Expozice byla věnovaná šlechtickému rodu Rožmberků a řádu sv. Jana Jeruzalémského (johanité či řád maltézských rytířů). Mapuovala jejich vzájemné soužití, územní a osobní vztahy k hradu a celému strakonickému regionu v letech 1225-1611. Z rožmberského rodu zde byli představeni především Jošt II. z  Rožmberka (+1467) a Jan III. z  Rožmberka (+1532), kteří zastávali úřad velkopřevora (do 17. století generálního převora) řádu sv. Jana Jeruzalémského pro české země. Jednotlivé rody a osoby byly charakterizovány prostřednictvím erbů a pečetí. Z vystavených exponátů byla nejzajímavější hlaveň lodního děla flotily johanitského řádu, kostelní zvon ze 16. století, faksimile dobových listin a kříž s Kristem symbolizující poslání johanitského řádu.

Neméně zajímavý je byl opět samotný prostor bývalé hradní kaple, ve které se expozice nacházela. Na její podlaze jsme mohli vidět kříž poskládaný z pálených cihel s maltézským osmicípým křížem, který je přibližně pět metrů dlouhý a dva metry široký.