Muzeum

Model hradu – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

 

Model strakonického hradu zobrazuje stav hradu z 20. let 20. století a je v měřítku 1:200. Za zmínku stojí i místnost, kde se model nacházel. Jde o pozdně gotickou část hradu, kterou zdobí zbytky nástěnných maleb – tzv. kolo štěstí, gotické ostění okna a kamenný portál.