Muzeum

Dudy – uzavřeno z důvodu rekonstrukce.

 

Jádrem celé expozice byl výběr řemeslně nejzdařilejších a nejzajímavějších dudáckých nástrojů pocházejících z časového rozmezí 2. poloviny 18. až 1. poloviny 20. století, které se zachovaly v některých českých muzeích. U vystavených exponátů bylo možné porovnat rozdíly konstrukce dud dechových, nafukovaných ústy, a dud dmychacích, nafukovaných měchem – dmychákem. Byly zde také vystaveny tříbordunové dudy, tzv. moldánky, jež pocházejí z druhé poloviny 18. století. Zajímavostí byly i dechové dudy jihočeské provenience, které jsou perfektně řemeslně zpracované.