Muzeum

Stálé expozice muzea od 2. 7. 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřeny.

 

 

Staré expozice

Pravěk

Tato expozice přibližovala pravěké osídlení okresu. K vidění byly například nálezy kamenných nástrojů ze starší a střední doby kamenné.

Středověk

Expozice zachycovala období od první písemné zmínky o Strakonicích (o hradu) z roku 1243 po počátek 16. století.

Malý rytířský sál

Sál se nachází ve starém hradním paláci ze 13. století,  podobu před rekonstrukcí získal v 1. pol. 16. století za vlády Jana III. z Rožmberka.

Velký rytířský sál

Expozice v této místnosti předkládala obraz společenského a kulturního života ve městě druhé poloviny 19. století.

Dudy

Jádrem expozice byl výběr řemeslně nejzdařilejších a nejzajímavějších dudáckých nástrojů.

Model hradu

Papírový model strakonického hradu zobrazuje stav hradu z 20. let 20. století a je v měřítku 1:200.

Rožmberkové

Expozice byla věnovaná šlechtickému rodu Rožmberků a řádu sv. Jana Jeruzalémského (johanité či řád maltézských rytířů).

Fezko

Místnost zachycovala prvopočátky nejstaršího průmyslového odvětví ve Strakonicích – fezové výroby.

ČZ

Expozice byla věnována Jihočeské zbrojovce s.r.o., která byla ve Strakonicích založena dne 1. 11. 1919.