Muzeum

Ocenění

Rok 2004

V roce 2004 bylo Muzeum středního Pootaví Strakonice oceněno I. místem v 3. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku za vydání publikace „Po stopách dudáků na Prácheňsku.“
Tato unikátní publikace obsahuje soubor dobového a krajového nářečí a genealogii některých dudáckých rodin na Prácheňsku a je doplněna množstvím barevných a černobílých fotografií. Více o knize v sekci Publikační činnost.

Rok 2007

V roce 2007 bylo Muzeum středního Pootaví Strakonice oceněno I. místem v 7. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku za obnovu Středověkého vodního mlýna v Hoslovicích.

Gloria musaealis

Cenu Gloria musaealis vyhlašuje od roku 2002 Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž přispívá ke zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení chápání smyslu jejich existence, významné části národního kulturního dědictví.
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je veřejnou soutěží se třemi hlavními kategoriemi a hodnotí ji sedmičlenná porota nezávislých odborníků, kterou jmenovali vyhlašovatelé soutěže. Muzea mohou přihlašovat svou práci do kategorií Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.