Muzeum

Restaurování a konzervace papíru, knih a papírových artefaktů

Podzimní cyklus přednášek

21. 10. 2021

17.00 h

Společenský sál Šmidingerovy knihovny

 

Přednáška bude věnována tématu restaurování předmětů z papíru a knižní vazby, s krátkým úvodem do problematiky péče o grafiky, mapy, plány a aktové dokumenty.

Přednášející: MgA. Karina Sojková Černá

Vstupné: 20/10 Kč