Muzeum

Sudoměř 1420

Podzimní cyklus odborných přednášek pro veřejnost.

30. 9. 2020

17:00 h

Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D.

Vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

 

Mezi rybníky Markovec a Škaredý, jihovýchodně od usedlosti Sudoměř, nedaleko od měst Strakonice a Písek se odehrála bitva u Sudoměře, od níž v březnu uplynulo již 600 let. Právě tomuto výročí a událostem se bude věnovat přednáška Mgr. Jaroslava Jiříka, Ph.D., archeologa Prácheňského muzea v Písku.