Muzeum

Spolek Renner a počátky strakonických parků

Spolková činnost ve Strakonicích.

(přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu)

6. 2.  

17.00 h, Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

19. století je dobou, kdy se veřejnost začíná intenzivněji zajímat o kvalitu prostředí a městskou zeleň. Výraznou úlohu hrají v mnoha městech okrašlovací spolky. Jedním z nejstarších českých okrašlovacích spolků je i strakonický spolek Renner. S výsledky jeho činnosti se setkáváme ve městě dodnes.

 

Vstupné: 20/10 Kč (členové spolku muzea – zdarma)