Muzeum

Kostel sv. Prokopa na strakonickém hradě

Nový stavebně historický průzkum – nové poznatky.

(přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu)

18. 2.  

17.00 h, Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: Ing. arch. Jan Pešta

Přednáška o významné památce středověké architektury jižních Čech. Mezi jinými chrámovými stavbami vyniká velmi složitým stavebním vývojem zejména v době 13. a 14. století. Nový podrobný stavebně historický průzkum odhalil řadu zajímavých detailů a nové poznatky umožnily přesnější pohled na složitou historii stavby.

 

Vstupné: 20/10 Kč (členové spolku muzea – zdarma)