Muzeum

Hrdelní případy mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945 - 1948

Kdo byli lidé, které odsoudil lidový soud České Budějovice?

(přednáška v rámci jarního přednáškového cyklu)

26. 3.  

17.00 h, Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Přednášející: Jan Ciglbauer

Mimořádný lidový soud České Budějovice patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v ČSR trestající kolaboranty, udavače a válečné zločince. V letech 1945 - 1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé a čím se provinili?

 

Vstupné: 20/10 Kč (členové spolku muzea – zdarma)