Muzeum

Sametová revoluce na Strakonicku

Unikátní fotografie a dobové dokumenty ze strakonických ulic pořízené koncem listopadu 1989.

2. 10. – 17. 11.

Panelová výstava v prostorách černé kuchyně strakonického hradu.

 

Listopadové události roku 1989 tvoří jeden z nejvýznamnějších předělů našich novodobých dějin. O "sametové revoluci" vznikla řada knih, vyšly stovky článků popisujících osudy účastníků tehdejšího dění. Vzrušenou atmosféru ve společnosti přibližují tisíce fotografií. Ale to všechno se týká především velkých měst, zejména Prahy. Zcela odlišná je situace na venkově, což platí i pro Strakonice. Také zde chyběl ucelenější popis průběhu revolučních dnů v místních podmínkách. Pokusili jsme se proto mezeru moderních strakonických dějin alespoň částečně vyplnit. Vycházeli jsme přitom ze vzpomínek a deníkových záznamů přímých účastníků listopadových a prosincových akcí. Využili jsme rovněž muzejního archivu, zejména v případě fotografií. Podařilo se nám také získat některé unikátní dokumenty.

 

Vernisáž 1. 10. od 16:00 hod.

Vstupné: 20/10 Kč