Muzeum

Přednáškový cyklus

Betlémská hvězda

- astronomické, astrologické, dějinné, kulturní a umělecké souvislosti motivu betlémské hvězdy

Úterý 15. ledna 2019 v 17 hodin

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

Přednáší Ing. Jana Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích

Vstupné: 20/ 10 Kč