Muzeum

Podzimní přednáškový cyklus

Podzimní přednáškový cyklus 2018

 

15. 11. 2018

Dudácká beseda aneb Čeněk Zíbrt po sto letech zase ve Strakonicích

Mgr. Jan Kouba

Mgr. Zdeněk Duda

Hudební doprovod: Ludmila Vilánková, Martin Matějka

Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny

 

Začátek přednášky vždy v 17:00

Vstupné: 20 / 10 kč (členové spolku muzea – zdarma)