Muzeum

Léto pod Rumpálem

Letně podvečerní koncert 

Pěvecký sbor gymnázia Strakonice a ÁDH MÓR
14. června

od 19 hodin v kapitulní síni

vstupné dobrovolné

Letně podvečerní koncert

Smíšený pěvecký sbor Hlasoň a pěvecká skupina Prácheňského souboru

18. června

od 19.30 hodin v kapitulní síni

vstupné dobrovolné

 

Hrad žije tancem

9 . června

Akce DDM ve Strakonicích v rámci cyklu Léto pod Rumpálem