Muzeum

Střípky minulosti

První výstava otvírající sezonu na strakonickém hradě se koná k letošnímu 650. výročí získání městských práv pro Strakonice a představí slavné osobnosti Strakonicka.

Hradní palác

Vstupné: plné 20 Kč; zlevněné 10 Kč

Ve střípcích minulosti představíme některé slavné osobnosti Strakonicka, kteří mají v tomto roce svá výročí. Josefa Bosáčka, autora fresek zdobících strakonickou radnici, které navrhl malíř Mikoláš Aleš a s kterým spolupracoval i na jiných dílech. Jeho fresky najdeme na domech ve Strakonicích, v Plzni i v dalších městech.

Další ze slavných rodáků, Jarko Dvořák Šumavský, se narodil před 130 lety. Ve svých obrazech a perokresbách věrně zachytil nejen staré Strakonice s romantickými uličkami, ale i krásu tehdejší Šumavy. Vzpomeneme i na Rudolfa Berana, českého agrárního politika a ministerského předsedu, narozeného v Pracejovicích .

V nové výstavní síni představíme soubory výtvarných děl dalších regionálních umělců ze sbírky Miroslava Píska.

Celou výstavu budou doplňovat dobové artefakty.