Muzeum

Přednáška Historie muzea

Ve čtvrtek 25. 5. od 17:00 hod. přednáška Historie muzea, výstavní síň Jelenka.

Přednášející Mgr. Blanka Madová, historička Muzea středního Pootaví, představí počátky muzejní činnosti ve Strakonicích v kontextu městské společnosti a jeho celkový vývoj od 90. let 19. století do 90. let 20. století.

Vstupné 20/ 10 kč, členové Spolku zdarma.