Muzeum

Maltézské sanitní vlaky ve Strakonicích

Přednáška bude věnována maltézským sanitním vlakům, které jsou nedílnou součástí města Strakonice a představí jejich účel, charakter, exteriéry a interiéry, aktivní využití během 1. světové války.

Přednáška

27. 4. 2017, Společenský sál Šmidingerovy knihovny, čas: 17:00 hod., vstupné: 20/10 Kč, členové spolku zdarma

PhDr. Miroslav Žitný – Maltézské sanitní vlaky ve Strakonicích, na frontách 1. světové války i za prvních let republiky

Přednáška bude věnována maltézským sanitním vlakům, o jejichž zavedení se zasloužili velkopřevor Othenio Lichnowsky-Werdenberg a prof. MUDr. Jaromír svobodný pán von Mundy v roce 1866. Tyto vlaky jsou nedílnou součástí města Strakonice a přednášející nám představí jejich účel a charakter, exteriéry a interiéry, aktivní využití během 1. světové války na jižní a východní frontě až po jejich likvidaci ve 20. letech 20. století.