Muzeum

David Sládek Nevyslovovaná genocida

David Sládek

Fotografická výstava autora knihy Nevyslovovaná genocida

Ojedinělou knihu o lidech, kteří přežili genocidu spáchanou Nezávislým státem Chorvatsko za 2. světové války, vydal fotograf a nezávislý žurnalista David Sládek. Dvacet pamětníků odhaluje neuvěřitelnou brutalitu války namířené proti Srbům, Židům, Romům a odpůrcům režimu, jíž se přímo účastnila chorvatská katolická církev a jež má následky na celý region dodnes. Málo známá kapitola dějin téměř upadla do zapomění, neboť o ní ti, kteří přežili, neměli v rámci politiky Bratrství a jednoty hovořit, aby nevířili národnostní emoce v rámci Jugoslávie. Kniha s názvem Unspoken Genocide (Nevyslovovaná genocida) obsahuje sugestivní černobílé fotografie a výňatky z rozhovorů.
„Ti lidé jsou dodnes zlomení, to se nedá zapomenout, i když byli za války ještě dětmi,“ říká Sládek o hrdinech své knihy. Podle něj by nikdo neměl zažít to, co oni. „Jako malí viděli neskutečně kruté věci: rodiny či příbuzné jim povraždili před očima, neustále byli na útěku bez domova, někteří museli přežít koncentrační tábory, kde leželi vedle již mrtvých dětí, krutost dozorců byla nepopsatelná i v kontextu celé 2. světové války,“ dodává autor.
Připomíná ale, že nikdo z přeživších nevolá po odplatě a nechce, aby ultranacionalistické nálady znovu rozdmýchaly „peklo na zemi“. „Ti lidé si nepřejí nic jiného, než aby se lidstvo poučilo, omluvilo a už to nikdy neudělalo. Po desetiletích, kdy museli mlčet, snad mé fotografie pomohou předat ten vzkaz dál,“ dodal.

Vernisáže výstavy proběhne 15. 9. v 16 hodin

Termín: 16. 9. – 15. 10. 2017