Muzeum

Bedřich Dubský

Přednáška

Přednášející: Mgr. Martin Pták (akademický pracovník Archeologického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a archeolog Prácheňského muzea v Písku)

Datum: 16. 3. 2017 v 17:00

Místo: Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Vstupné: 20/10(zlevněné – senioři, studenti, ….), členové spolku zdarma

Přednáška shrne život a dílo významného jihočeského archeologa Bedřicha Dubského, který jako venkovský učitel pracoval na Strakonicku a od roku 1910 se věnoval soustavnému výzkumu jihočeského pravěku a raného středověku. Během následujících čtyř desetiletí zásadně rozšířil poznání minulosti regionu. Výsledky výzkumů pravidelně publikoval v odborném i regionálním tisku a své celoživotní dílo následně shrnul v knize Pravěk jižních Čech. Přednáška přiblíží na základě archivních pramenů Bedřicha Dubského nejen jako významného archeologa ale i jako učitele a člověka.