Muzeum

Řeka Otava vypráví

Výstavní prostory muzea

Vernisáž 1. 4. v 17:00 hodin.

Výstava věnovaná řece Otavě – jejímu bohatství, využívanému zdroji vodní síly, obživě mnoha lidí. Zvláštní pozornost bude soustředěna na střední Pootaví. Proměně jeho toku a okolí, mlynářství, ledování, velké vodě – na život kolem řeky obecně.