Muzeum

SUPŠ Bechyně

Práce Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni

Výstava prací studentů, absolventů a kantorů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni.

Vernisáž 10.6. v 17:00 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna programu vyhrazena.