Muzeum

Křížová chodba XIII.

Díla mladých umělců v ambitu kapitulní síně.

18. 4. – 17. 5.

13. ročník výstavy studentů a absolventů výtvarného oboru PF JČU.

Vernisáž 17.4. v 17:00 hodin. 

 

Otevřeno úterý – neděle 9:00-16:00 hod.; vstup přes pokladnu muzea.

Vstupné 20/10 Kč

 

Výstavní projekt „Křížová chodba“ vznikl počátkem roku 2004 z iniciativy většiny dosud účastných členů volného sdružení stejného názvu. Společným jmenovatelem jeho členů není jen generační spříznění, ale také geneze jejich tvůrčího potenciálu formovaného v průběhu studia na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterou autoři prezentovaných děl absolvovali.

Za dobu trvání projektu bylo zrealizováno dvanáct skupinových výstav, a to v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Brně, Olomouci, Praze a Liberci. Právě první expozice, realizovaná v křížové chodbě bývalého Piaristického kláštera v Českých Budějovicích v roce 2004, dala jméno budoucímu putovnímu projektu, který nezměnil svůj původní obsah a důvod existence – tedy setkání přátel nad „revizí“ jejich volné výtvarné tvorby za uplynulý rok. V kolekcích se pravidelně objevuje malba, kresba, grafika i prostorová tvorba, a to jak v tradičních, tak i experimentálních formách daných medií.

Členskou základnu uskupení v současné době tvoří Olga Divišová, Monika Drábková, Daniel Felgr, Karel Musil, Jitka Petrášová, Aleš Pospíšil, Petr Rolník, Dana Svobodová a Monika Zíková. V počátcích se na konstituování seskupení podílely také Klára Dostálková a Helena Kancírová. Tradičně pak společné výstavy Křížové chodby doplňují i přizvaní hosté – namátkou generačně spříznění Vendula Poláková a Karel Řepa, nebo pedagogové PF JU, jejichž ateliéry všichni zúčastnění prošli: Josef Lorenc a Roman Kubička.

Historie výstav (2004 – 2014)
2004 – „Křížová chodba I.“, Piaristický klášter, České Budějovice.
2005 – „Křížová chodba II.“, Piaristický klášter, České Budějovice.
2006 – „Křížová chodba III. v Solnici“, C.K.Solnice, České Budějovice.
2007 – „Křížová chodba IV.“, Piaristický klášter, České Budějovice.
2008 – „Křížová chodba V. v MP 7“, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2008 – „Křížová chodba VI. v Portyči“, Galerie Portyč, Písek.
2009 – „Křížová chodba VII. v MP 7“, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2010 – „Křížová chodba VIII. v MP 7“, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
2011 – „Křížová chodba IX. v DBP“, Galerie divadla Bolka Polívky, Brno.
2012 – „Křížová chodba X. v Patře“, Galerie Patro, Olomouc.
2013 – „Křížová chodba XI. v 9“, Galerie 9, Praha.
2014 – "Křížová chodba XII. v DFXŠ", Galerie divadla F. X. Šaldy, Liberec

 

 

Změna programu vyhrazena.