Muzeum

Komentovaná prohlídka ambitu

Život Ježíše Krista na nástěnných malbách kapitulní síně.

Komentovaná prohlídka ambitů – christologický cyklus

16:00 hodin, kapitulní síň

 

Komentovaná prohlídka vylíčí na základě nástěnných maleb christologického cyklu v ambitu příběh Ježíše Krista od jeho kázání apoštolům,
konání zázraků až po jeho ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Popsány budou jednotlivé scény zachycené na nástěnných malbách ve spojení s evangelii

 

Vstupné 20/10 Kč