Muzeum

Holocaust, věc pochopitelná

Přednáška

Kapitulní síň

O výstavbě mašinérie smrti, o nepojmenovaném rasismu uvnitř nás samých a o strakonických zmizelých sousedech. (Určeno pro ZŠ, SŠ i zájemce z řad veřejnosti.)
Přednáší: Mgr. Pavel Sekyrka Th.D., koordinátor studentského projektu Zmizelí sousedé na Strakonicku

Vstupné 20/10 Kč