Muzeum

Architektura strakonického hradu

přednáška

 

17:30 hod.

Jelenka, hradní palác

Přednáší: doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph. D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební – katedra urbanismu a územního plánování

 

Vstupné 20/10 Kč