Muzeum

Povídání o vzniku nové knihy

Povídání s autory o vzniku nové knihy.

 

Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku – PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc., Doc. Ing. arch. František Kašička CSc.

Představení vydané knihy doplněné o dataprojekci. Na přednášce bude možné knihu si zakoupit a nechat od autorů podepsat.

22. 5. v 17 hodin – kapitulní síň strakonického hradu

vstupné: 20 a 10 Kč

 

Autoři sbírali materiál od roku 1997. Tento nový titul navazuje na Hrádky a tvrze na Strakonicku z roku 1986. Na 632 stranách poskytuje kniha informace o 143 lokalitách, doplněné 250 plány a 438 obrazovými předlohami.
Práce je určena nejen nové generaci historiků a badatelům, ale též široké laické veřejnosti se zájmem o historii jihočeského kraje. Je cenným katalogem jihočeských památek.