Muzeum

Náš kraj ve vzpomínkách Jitky Staňkové

Beseda v kapitulní síni strakonického hradu.

29. 4.

17:00 hod.

Beseda s významnou českou etnografkou Jitkou Staňkovou, rodačkou ze Strakonicka, u příležitosti jejích 90. narozenin. Na programu je promítání dobových fotografií a dokumentárního filmu Jihočeská maškara, jehož je paní Staňková spoluautorkou. V rámci besedy podepíše J. Staňková i donesené knihy.

Vstupné: 20 a 10 Kč