Muzeum

Křest nové knihy

Křest knihy Výpovědi pamětníků druhé světové války

9. 6.

16:00 hod.

Představení nově vydané publikace s doprovodným programem za účasti autorů a hostů.

 

Výpovědi pamětníků druhé světové války – Luděk Jirka, Blanka Jirsová
Publikace zachycuje vzpomínky pamětníků z období druhé světové války, které jsou založeny na různých zkušenostech a zážitcích. Podle svého zaměření jsou rozděleny do několika kapitol. Téma každé z nich přibližuje čtenáři stručný úvod. Pamětníky spojuje vztah se strakonickým regionem. Někteří se zde narodili, jiní zde po určitou dobu žili či pracovali. Výpovědi dokresluje obrazová příloha vytvořená z osobních fotografií a dokumentů pamětníků.