Muzeum

Komentovaná prohlídka výstavy 120 let muzea s číší vína

16. 7.

18:00 hod.

V rámci výstavy připravilo muzeum 4 komentované prohlídky výstavy 120 let muzea. Tato prohlídka se zaměří na muzejní činnost 2. poloviny 20. století – spravované objekty, odbornou a kulturní činnost, proměnu expozic a sbírkotvorné činnosti.

Vstupné: 40 a 20 Kč