Muzeum

I. Letně podvečerní koncert

kapitulní síň strakonického hradu

19:00

Vstupné dobrovolné

 

16.6.    Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice

22.6.    Smíšený pěvecký sbor Hlasoň a Pěvecká skupina Prácheňského souboru

 

 

Akce je součástí Léta pod Rumpálem.