Muzeum

Cyklus odborných přednášek

Dvě zajímavé přednášky z historie strakonického hradu a jeho okolí

Otisk velkopřevorů johanitů v nástěnných malbách hradu Strakonice – Mgr. Miroslav Žitný

Interpretace fragmentů kreseb a maleb z doby vlády generálních převorů johanitského řádu v 16. a počátkem 17. století (Jan III. z Rožmberka, Kryštof z Vartenberka, Václav Zajíc z Házmburka, Matouš Děpolt Popel z Lobkovic).

15. 5. v 17 hodin – expozice muzea

vstupné: 20 a 10 Kč

Hrady, hrádky a tvrze na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku – PhDr. Bořivoj Nechvátal CSc., Doc. Ing. arch. František Kašička CSc.

Představení vydané knihy doplněné o dataprojekci. Na přednášce bude možné knihu si zakoupit a nechat od autorů podepsat.

22. 5. v 17 hodin – kapitulní síň strakonického hradu

vstupné: 20 a 10 Kč