Muzeum

Středověký nábytek

Odborná přednáška.

25. 10.

17:00 hod., zasedací místnost muzea

Vývoj nábytku od raného středověku po začátek renesance.

Přednášející: Ing. Pavel Boška

Vstupné: 20 a 10 Kč