Muzeum

Na svatého Václava pouť radost rozdává

Výtvarná výstava v kapitulní síni.

17. 9. – 18. 10.

Výtvarná díla na téma svatováclavské pouti ve Strakonicích. Vystaveno je na 140 prací, na kterých společně pracovalo více než 350 místních autorů.

Otevřeno: dle otevíracích hodin muzea a na požádání v pokladně muzea

Vstupné: dobrovolné