Muzeum

Křest knihy

Křest knihy Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem

Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem

5.11., 16:00 hodin

V úterý 5. listopadu od 16 hodin pokřtíme v kapitulní síni strakonického hradu novou knihu autorů Jiřího Fröhlicha a Jaroslavy Pixové Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem. S křestem bude spojena i autogramiáda a knihu pokřtí místostarostka Strakonic PhDr. Ivana Říhová.

Kniha Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem popisuje 28 km dlouhý úsek střední Otavy. Putování začíná ve Strakonicích spjatých s rodem Bavorů a maltézským řádem, pokračuje ve středověku založených vesnicích na březích Otavy Slaník, Štěkeň, Přeborovice Sudoměř, Kestřany, Lhota a Zátaví a končí v bývalém královském městě Písku.

Autoři popisují nejstarší osídlení kolem řeky, rýžování zlata, provoz voroplavby, ale také brody, přívozy a mosty. Nedílnou součástí jsou samozřejmě mlýny, pro něž byla voda nezbytným a nejlevnějším zdrojem energie pro pohon strojů. Je zde popsána historie celkem sedmnácti mlýnů, z nichž je již devět zaniklých. Publikace tak navazuje na knihu Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem, která vyšla v roce 2000 a ve druhém doplněném vydání v roce 2012.